Meditačné techniky a šamanzmus
Zaoberám sa experimentami s meditáciou. Zaujímam sa o učenie pôvodných kmeňových amazonských šamanov
USER_AVATAR
psychonaut
Člen fóra
Člen fóra
 
Príspevky: 122
Registrovaný: Štv Jún 25, 2015 11:52
Blog: Zobraziť blog (70)
Archívy
- November 2016
+ Máj 2016
+ Apríl 2016
+ Marec 2016
+ Február 2016
+ December 2015
+ November 2015
+ Október 2015
+ September 2015
+ August 2015
+ Júl 2015
+ Jún 2015
Vyhľadávať v blogoch

Vzájomná výmena energií: pozitíva a energetický vampirizmus

Stály linkod psychonaut v Uto Nov 08, 2016 20:00

Vzájomná výmena energií: pozitíva a energetický vampirizmus
Hoci samozrejme najviac intenzívna výmena energií je pri pohlavnom styku, málokto si uvedomuje aká intenzívna výmena energií je pri bežnom rozhovore, vzájomnom pohľade, pri zdieľaní rovnakého priestoru (napr. v byte), či pozičná blízkosť dvoch ľudí. Bežný človek túto výmenu energií postrehnúť nedokáže aj napriek tomu, že je veľmi intenzívna. Čím človek viac trénuje v meditácii, tým viac dokáže byť na tieto energie vnímavý. Málokto si uvedomuje ako autentická a ako intenzívna výmena energií je pri bežnej komunikácii.

Budem vymenovávať rôzne druhy výmeny energie poporadí podľa intenzity výmeny:
Kým najväčšia energetické výmena je pri pohlavnom styku a pri zaľúbenom páre. Veľmi intenzívna výmena energií pri samotnom fyzickom dotýkanie sa ako napr. objatie či stisnutie ruky. Nasleduje energetická výmena pri osobnom rozhovore. Ďalej stále dosť intenzívna výmena energií je pri vzájomnom dotýkaní sa aury kedy sa dve osoby nedotýkajú ale sú vo fyzickej vzdialenosti menej ako 1 meter. Stále významná výmena energií je pri osobnom pohľade na seba medzi dvoma ľuďmi.

O energetickej výmene medzi ľuďmi celkovo: existujú dve základné druhy výmeny energie:
--- a) výmena medzi ľuďmi, ktorí sú na tom energeticky približne rovnako: energeticky si vzájomne pomáhajú - je to v prospech oboch. (nižšie toto popíšem podrobnejšie)
--- b) energeticky vampirizmus, parazitovanie na úkor druhého: výmena medzi ľuďmi s ktorých jeden je na tom energeticky veľmi zle, je energeticky veľmi znečistený a trpí nedostatkom energie, kým druhý je na tom energeticky veľmi dobre

A myslím, že by bolo rozumné uviesť aj konkrétne príklady energetickej výmeny z mojich vlastných skúseností:
Ja osobne mám skúsenosti len s energetického paraztizmu/vampirizmu. Hoci sa nepovažujem za nejakého jasnovidného človeka, predsa intuitívne energie cítiť dokážem. Najviac energeticky znečistený je človek ktorý má v sebe kombináciu viacero faktorov ako sú ťažké rodové energie, ak je obeťou veľmi silnej náboženskej indoktrinizácie, ak je naplnený negatívnymi myšlienkami pesimizmom či strachom, má depresie alebo väčšie zdravotné problémy. Pri takomto človeku dokážem vidieť (alebo presnejšie intuitívne cítiť) ako má celú auru obklopenú niečím podobným ako čierne temné meňavky https://www.google.sk/search?q=me%C5%88 ... &tbm=isch&
...Pri istom človeku liečenom z rakoviny práve na chemoterapii dokážem cítiť negatívne energie vo forme tiež niečo ako čierne temné meňavky na aure a tiež je cítiť ako ma tento človek energeticky vysáva o energiu.
...Iná skúsenosť: práve som sa vracal s miesta s plného pozitívnej energie (je to zaujímavé spirituálno archeologické miesto v prírode) na bicykli späť: zrazu sa v obci istá žena začala na mňa asi 2 sekundy intenzívne dívať. Len čo sa sto stalo, hneď opadol so mňa ten príjemný teplý pocit harmónie, ktorý som si zobral z toho miesta. Neskôr som sa dozvedel, že práve tej žene v ten moment náhle zomrel ešte relatívne mladý otec, práve odchádzala od mŕtveho tela. Daná žena bola teda plná depresií, úzkostí s udalosti, takže energetické parazitovanie na mne jej padlo akurát veľmi vhod a aj sa jej to podarilo viac ako úspešne. Je neuveriteľné, ako je možné energeticky parazitovať v priebehu pár sekúnd a ešte aj v relatívne veľkej fyzickej vzdialenosti. A ako ťažko sa je tomu ubrániť!
...Ďalej mám veľmi časté skúsenosti s tým, že práve tí ľudia, ktorý sú najviac energeticky znečistení vedia najlepšie energeticky parazitovať. (Pod energetickým parazitovaním hlavne myslím odovzdávanie škodlivej negatívnej energie inému človeku). Dotyční to vedia veľmi ľahko intuitívne vycítiť, že energeticky parazitovať sa oplatí a je to veľmi ľahké a to naj napriek tomu, že sú kresťania a na žiadne energie neveria. Práve takýto ľudia ma vždy nezabudnú poriadne vyobjímať vystískať, pretože tak svoje ťažké negatívne energie dokážu so svojej aury odovzdať druhému najviac efektívne. Pri vzájomných dotykoch aury sa brániť niečomu takémuto je nemožné. Kým ja venujem meditácii hodiny času, hodiny tvrdej práve na sebe, dotyčný vampír vás energeticky znečistí v priebehu pár sekúnd. A negatívna energia nie je len niečo teoretické ale niečo čo reálne škodí - množstvo negatívnej energie reprezentuje množstvo utrpenia v živote daného človeka.
...Čím je jeden človek energetický čistejší, tým mu druhý viac negatívnej energie so svojej aury dokáže odovzdať. A sú ľudia, ktorí to dokážu veľmi dobre vycítiť.

Celkovo platí, že pri energetickej výmene dochádza k tzv. dorovnávaniu, k vytvoreniu rovnovážneho stavu kedy ten ktorý má veľa negatívnej energie odovzdá negatívnu energiu tomu kto jej má menej. A zároveň ten kto má v sebe viac pozitívnej energie "vitality" ju odovzdáva tomu, kto jej má menej. V mnohých prípadoch je brániť sa tomuto parazitickému procesu nemožné.
Nemáte sa najmenšiu šancu brániť tomu, tak si vedľa vás sadne zavalitý široký tučný dôchodca, ktorý má na aure veľké množstvo negatívnej energie a fyzicky sa Vás dotýka ramenom a to ešte nie najmenším tlakom. Parazitovať je jednoduché! Energeticky sa čistiť je ťažké!

Celkovo všeobecne ľudia, ktorí radi vedú monológy a neradi púšťajú druhých k slovu, sú najčastejšie energetickí vampíri. Ešte horšie je to v prípade aj je daný človek chorobný pesimista, alebo sa len stále sťažuje.
...Na jednej strane starí rodiča môžu mať veľkú radosť s návštevy vnúčat, na druhej strane na nich najčastejšie veľmi významne energeticky parazitujú. Deti sú energeticky najviac čisté a starí ľudia sú najviac energeticky znečistení.

Moje osobné autentické svedectvo o sile negatívnych energií náboženstva: poškodenie zdravia http://3oko.sk/blog.php?u=1604&b=113

Energetický vampirizmus cez predmety
Energeticky parazitovať sa dá aj cez predmety. Napr. stretol som sa s viacero prípadmi kedy energeticky veľmi znečistený človek dokáže podprahovo/podvedomo veľmi dobre vycítiť, že sa dokáže zbaviť mnoho negatívnej energie sadnutím si na stoličku na ktorej najčastejšie sedáva energeticky veľmi čistý človek. Energeticky silne znečistený ľudia veľmi vyhľadávajú predmety (ako napr. stolička) patriace človeku ktorý je na tom energeticky veľmi dobre. Dokážu to veľmi dobre vycítiť bez toho aby im niekto vysvetľoval komu daný predmet patrí.

Vzájomne prospešná výmena energií medzi dvoma ľuďmi
K vzájomne prospešnej výmene energií medzi dvoma ľuďmi vo všeobecnosti dochádza vtedy, ak sú obaja ľudia približne na rovnakej energickej úrovni čo do znečistenia. Druhá podmienka, že títo dvaja nesmú byť pokrvní príbuzní (pre pochopenie viac na tomto odkaze Rodové energie: ich pozitíva a energetický parazitizmus).
Málokto si uvedomuje, že aj pri úplne obyčajnom rozhovore medzi dvoma ľuďmi dochádza už k dosť intenzívnej výmene energií. Daní dvaja ľudia si vzájomne odovzdávajú vymieňajú energie a negatívne energetické programy (aj rôzne druhy negatívnych energií). Prijatý program od druhého, dotyčnému neuškodí, pretože škodlivý je len pre toho druhého. Takto si vzájomne medzi sebou daní dvaja ľudia oslabujú negatívne energetické programy: a to naozaj jednoducho: obyčajným rozhovorom: obyčajnou spoločenskou komunikáciou.

Význam spoločnosti/spoločenskosti
Vyhľadávať spoločenské akcie je všeobecne veľmi správne a dobré. Pri úplne spoločenskej komunikácii dochádza k intenzívnej výmene energií, čím si človek neutralizuje svoje vlastné energetické programy, ktoré ho ovládajú a robia neslobodným. Pri komunikácii dvoch ľudí sa vzájomne premiešavajú ich energie, čím daný človek odovzdáva energiu programu druhému človeku bez toho aby mu to uškodilo (tak to funguje obojstranne). Dvaja ľudia si vzájomne odovzdávajú negatívne energie bez toho aby si uškodili. A nielenže si neuškodia, ale vzájomne oslabia negatívne energetické programy.

Vo všeobecnosti ženy vyhľadávajú spoločnosť (spoločenské akcie, stretávky kamarátiek) viac ako muži - muži sú radšej doma.
Vyhľadávať spoločnosť je veľmi správne, pretože s človeka ktorý je samotár sa ľahko stane čudák: zoberme si ako príklad najpopulárnejšieho slovenského "filozofa" Emila Páleša: je to človek ktorý nemá žiadnych úprimných kamarátov. V dôsledku toho si vymyslel svoju totálne nezmyselnú ezoterickú teóriu-angeológiu, ktorú sa dokonca pokúša nazývať a povýšiť na vedu, čo je úplne bláznivé. Človek ktorý je samotár je čudák a nemá mu kto povedať, že jeho názory sú úplne mimo. A dôkaz nie-sociálneho (nespoločenského) správania Emila Páleša, kedy na Slobodnom vysielači 3 relácie po sebe mal len narcistické egocentrické relácie o sebe samom aký je úžasný, tak to nepotrebuje komentár.

Aj na príklade Emila Páleša vidíme prečo je potrebné a správne vyhľadávať spoločnosť. Niekto je prirodzene v povahe introvert, je plachý a nemá zmysel pre spoločenskú komunikáciu. Vtedy je treba na sebe pracovať, vypracovať sa a stať sa viac spoločenským.

Mnohým ľuďom spoločnosť chýba a spoločnosť veľmi vyhľadávajú a tak najľahšie skončia v cirkvi, vo rôznych cirkevných spoločenstvách, cirkevných akciách, cirkevných sektách. Cirkev nemá konkurenciu. Cirkev je jediné prostredie ktoré poskytne ľuďom spoločenské akcie. Počet cirkevných spoločenstiev a počet členov v nich je obrovský. Rôzne ezoterické akcie sú komerčné a predražené a len občasné, a preto nemôžu byť konkurenciou cirkevným spoločenstvám. Čo je ale problém, na všetkých náboženských akciách sa nábožensky vymývajú mozgy, s ľudí sa stávajú neslobodné roboty a tak si ľudia veľmi ublížia.
*********
Na druhej strane ak človek intenzívne pracuje na energetickej meditácii, tak zväčša je dobré ak skôr vyhľadáva samotu.
Naposledy upravil psychonaut dňa Str Nov 09, 2016 22:16, celkovo upravené 1

Blogy meditačných technikách a šamanizme si môžete pozrieť tu blog.php?u=1604
0 komentárov Zobrazené 689 krát

Kto je on-line

Registrovaní užívatelia: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný

cron